Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teatas Meretööstuse liidu projektitaotluse “Meretööstuse sisuturundus” rahuldamisest. Meretööstuse liidu projekt valiti 12 EASile esitatud taotluse seast viie parima sekka.

Sisuturundusprojekti üldeesmärk on Eesti meretööstusettevõtete ekspordisuutlikkuse kestlik kasv. Turundusprojekt koondab kolme liiki alategevusi: teabe- ja sisuturunduskeskkonna loomine, rahvusvaheline koostöö, teavitusüritused ja kontaktreisid. Tegevused on suunatud kõigile Eesti meretööstusettevõtetele.

Projekti tulemusena on loodud kahesuunaline teabe – ja sisuturundussüsteem, loodud on potentsiaalsete partnerite võrgustiku kontaktibaasi ja toimub kontaktreis Venemaale.

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist rahastatav projekt viiakse ellu 2019. aasta jaanuari lõpuks. Projekti maksumus kokku (lisandub käibemaks) 54 800 eurot, toetuse summa 38 360 eurot.