Tösised jutud messis 2023

Ettevõtted

 • Alfa Yacht Production
 • Alunaut
 • Baltic Workboats
 • Eysysla Yard
 • Kasse Paadid
 • Conectra
 • Saare Yachts
 • Saare Wind Energy
 • Flydog Solutions
 • BMG Power Systems
 • Hiiumaa Sadamad
 • Kuressaare Jahisadam
 • MEC Marine Engineering
 • MindChip
 • Muvor
 • Saarte Liinid
 • SRC Group
 • Viking Life-Saving Equipment Estonia
 • Estagar
 • Purpletail

Haridus- ja teadusasutused

 • Kuressaare Ametikool
 • TalTech
 • Meretehnoloogia Kompetentsikeskus

Eesti Meretööstuse liidu eelkäija on 1997. aastal puupaatide ehitamise traditsioonide hoidmiseks ja edasikandmiseks loodud mittetulundusühing. Eesti meretööstuse kiire areng ja ettevõtete ühised huvid tõid kaasa ühenduse esimese laienemise ja väikelaevaehituse liidu nime 2009. aastal. Nüüdseks ühendab liit Eesti meretööstuse ettevõtteid ja organisatsioone eesmärgiga edendada Eesti laeva- ja paadiehitust, avameretööstust ja nende sidussektoreid.

Liit esindab Eesti meretööstuse huve suhetes avaliku sektori ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, koordineerib koostöö-, ühisturundus- ja mainekujundusprojekte, tegeleb valdkonnaga seotud õppekavade arendamise ja eriala populariseerimisega ning vahendab meretööstust puudutavat informatsiooni.


“Tösised jutud messis” 2020

Kanna kalendrisse! "Tösised jutud" sel aastal 25. septembril. Registreeri siin! Eesti Meretööstuse Liidu iga-aastane visiooniseminar "Tösised jutud messis" toimub 2020. aastal 12. korda. Korraldavad Eesti [...]

Meretööstuse liidu turundusprojekt EASi konkursil edukas

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teatas Meretööstuse liidu projektitaotluse "Meretööstuse sisuturundus" rahuldamisest. Meretööstuse liidu projekt valiti 12 EASile esitatud taotluse seast viie parima sekka. Sisuturundusprojekti üldeesmärk on [...]

Avatud uksed paadi- ja jahitehastes

Sel aastal tulevad Merepäevad teisiti. Esimest korda on avatud uksed ka paaditehastes! Tulge tutvuge ja vaadake oma silmaga, kuidas ehitatakse paati. Alunaut - alumiiniumist kalastus- [...]

10. juulil Living lab seminar “Sihtturg Venemaa”

Eesti Meretööstuse Liit võõrustab Living lab seminari “Sihtturg Venemaa” raames 10. juulil enamikku Venemaa väikelaevaehituse meediaväljaannetest. Aasta tagasi tegime Kuressaare Merepäevade raames sissejuhatuse Venemaa paadituru temaatikasse. [...]