Eesti Meretööstuse Liidu 15. visiooniseminari tösised jutud keerlevad meretööstuse ja sadamate innovatsiooni ümber.

Eesti Teadusagentuuri valdkondliku arendustegevuse- ja innovatsiooniprogrammi raames on mitmed Eesti erialaliidud juba kaardistanud oma sektorite innovatsioonipotentsiaali. Valmimas on ka Eesti meretööstuse ja väikesadamate innovatsioonikaardistus. Seekordsel visiooniseminaril tutvustame uuringu tulemusi ja täiendame ühiselt meretööstuse ettevõtete soovitusi innovatsioonipoliitika ning ettevõtluskeskkonna kujundamiseks. Tööstuse soovitused avalikule sektorile on teekaardi oluline osa.

Meretööstuse innovatsiooni teekaardi lõppversiooni avalikustab teadusagentuur septembris. Meretööstuse kaardistus hõlmab laevaehituse, laevade ümberehituse, mereseadmete ja -varustuse tootmise ning ühendus- ja väikesadamate innovatsioonipotentsiaali analüüsi.


 • 10:30 kogunemine ja kohv Muuga sadama peahoone I korrusel
 • 11:00 Tervitused ja tutvustused
 • 11:15 TEHNOLOOGIATRENDID MERETÖÖSTUSES (slaidid)
  Kristjan Tabri ja Mihkel Kõrgesaar, TalTech meretehnoloogia kompetentsikeskus
 • 12:00 MERETÖÖSTUSE INNOVATSIOONI POTENTSIAAL JA TULEVIKUSTSENAARIUMID
  Anni Hartikainen, meretööstuse liidu arendusnõunik
  Jüri Sakkeus, Eesti meretööstusstrateeg
 • 12:45 UURINGU KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED RIIGILE
  Anni Hartikainen, meretööstuse liidu arendusnõunik
 • 13:00 GRUPITÖÖD UURINGU TULEMUSTE TÄIENDAMISEKS
 • 14:00 GRUPITÖÖDE TULEMUSED
 • 15:30 Arutelud lõunasöögi formaadis, lifti-ekskursioon Muuga sadamas